kosicki-konie.pl
NEWS

2014-04-11
WITHNEY in Arezzo - Toscana Tour 2014 CSI3* (1.35m)


SILVER TOUR
Int. jumping competition in two phases (1.35 m)
FEI Art. 274.5.3 - CSI3*

Rider: Andrzej Lemański

 


Copyright © kosicki-konie.pl 2012 | Follow us: