kosicki-konie.pl
AKTUALNOŚCI

2016-09-02
Rejestracja źrbaków oraz wpis klaczy do księgi hodowlanej


Jak co roku, w ubiegły piątek mieliśmy rejestrację źrebaków holsztyńskich i wpis klaczy do księgi hodowlanej:
- wszystkie źrebaki (ogierek po Somersby z Urte, ogierek po Adagio de Talma z Drama i ogierek po Somersby z El Centa) otrzymały bardzo wysokie oceny 7-7 i 7-8

- także bardzo wysokie oceny otrzymały wszystkie klacze wpisane do księgi hodowlanej:
> FUJI po Clarimo z Shacira 52 punkty (jak premia państwowa)
> FIJI po Dollar de la Piere z Zypresse 50 punktów (premia okręgowa)
> EL Centa po Cento z U-Nora 50 punktów (premia okręgowa)
> FOIA v. Cayado z Athina 49 punktów (premia okręgowa)
> FLORES v. Quick Star z Biscaya 49 punktów (premia okręgowa)

 


Copyright © kosicki-konie.pl 2012 | Follow us: